Koryonik Villus Örneklemesi (CVS)

11-14. gebelik haftaları arasında doğum defektleri, genetik hastalıklar saptamak için kullanılan bir tanı yöntemidir.

İşlemden önce aileye genetik danışma verilmeli, işlem ve işlemin fayda/riskleri detaylarıyla anlatılmalı ve aileden “rıza formu” alınmalıdır.

Ultrason eşliği altında bir iğne karın duvarından batırılır ve ileride plasenta olacak koryonik villus denilen fetal hücreler alınır ve genetik incelemeye yollanır.

İşlem sırasında dayanabilinecek düzeyde hafif bir ağrı olur. Hücrelerin alınması genellikle birkaç dakika sürer.

Kimlere Önerilir?

  • İleri anne yaşı (Doğum sırasında 35 veya daha fazla yaşa sahip gebeler)
  • Önceden kromozom anomalili veya doğum defekti olan bebek doğurma öyküsü
  • Anormal genetik test sonuçları

CVS ile saptanabilen hastalıklar

  • Down Sendromu, Trizomi 13 ve 18 gibi kromozom bozuklukları
  • Kistik fibroz
  • Tay-Sachs hastalığı
  • Orak hücreli anemi
  • İşlem sonucunda fetal cinsiyet de belirlendiğinden cinsiyet kromozomuna bağlı olarak geçen hastalıklar (ör: erkeklerde görülen kas hastalıkları gibi)

CVS’in avantajı

Erken gebelik döneminde uygulanabilmesi ve sonucun 7-10 gün içinde çıkmasıdır. Böylece tanı gebelik ilerlemeden konur ve gebelik sonlandırılması daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

CVS’in dezavantajı

Düşük riskinin amniosenteze göre daha yüksek (1/100) olması ve özellikle erken dönemde yapıldığında çok nadir de olsa bebeğin el ve ayak parmaklarında deformiteler yapabilmesidir.

İşlemden Sonra

Ağrı ve vajinal kanama olabilir. Vajinadan sıvı gelmesi çok nadir rastlanan ve hekime hemen haber verilmesini gerektiren bir durumdur.

Hasta işlemden sonra istirahat etmeli ve 3 gün boyunca cinsel ilişki, ağır fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır.

 

 

 

Kategori Blog